Esittely

Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry on perustettu vuonna 2003 ja sen tarkoituksena on Kankaanpään Karhoismajan Valkiajärven, Majajärven, Suutarinjärven, Pikku- ja Iso-Hapuan, sekä Äpätinjärven vesien suojeleminen, kunnostus ja hoito.

Yhdistyksen Karhoismajan vesireitit I - hankkeessa tehtiin vuonna 2004 järvien ja niihin laskevien ojien perustilaselvitys. Lisäksi aloitettiin ulkoisen kuormituksen vähentäminen ojiin sijoitetuilla hakesuodattimilla sekä niitettiin vesikasvillisuutta. Hanke sai rahoitusta ALMA-ja Leader+ -ohjelmista. Omarahoituksesta vastasi yhdistyksen lisäksi Kankaanpään kaupunki.

Vuonna 2005 alkoi Karhoismajan vesireitit II, jossa suurimpiin ojiin suunniteltiin tehokkaat suodattimet. EAKR-rahoitus saatiin Länsi-Suomen tavoite 2 –ohjelmasta. Viimeisin hanke Kaveri III on päättynyt vuoden 2011 lopussa.

Uutisia ja ajankohtaista

Asiakirjoja ja dokumentteja

Eviran raputiedote 13.2.2006
Eviran raputiedote 13.4.2007
Rapukokeita jatketaan Valkiajärvessä
Kesäkuvia 2006
Vesireittien kunnostussuunnitelma 2007
Rantakiinteistöjen jätevedet kuriin
Vesikasvustojen niitot 2007
Kuhaa Valkiajärveen ja Majajärveen
Kyrvönojan altaasta neuvotteluja
Rantamaisemat kuntoon 10.7.2008
T-mallin kaislaleikkuri puree 23.7.2008

Suutarin kunnostus alkuun 23.7.2008

Kaveri III rahoitus ja sisältö 20.8.2008

Kuhan täydennysistutukset 22.12.2008

Haavistonkeitaanojien padot 22.12.2008
Kuhatiedote 13.2.2010

Platikassa töihin talvella? 17.5.2010
Viranoja muuttaa muotoaan 5.6.2010
Esitys Laitilassa 1.2.2011
Kyrvönojan laskeutusallas 3.7.2011
Suutarinjärven lisäruoppaus 10.7.2011
Kaveri III tiedote jäsenille 18.9.2011

distyksen säännöt
Yhdistyksen vuosikokous 9.4.2006
Yhdistyksen vuosikokouksen jatko 7.5.2006
Hallituksen kokous 7.5.2006

Hallituksen kokous 13.7.2006
Ohjausryhmän kokous 26.7.2006
Hallituksen kokous 19.11.2006
Hallituksen kokous 25.3.2007
Yhdistyksen vuosikokous 25.3.2007
Hallituksen kokous 17.06.2007
Hallituksen kokous 19.12.2007
Hallituksen kokous 2.3.2008
Yhdistyksen vuosikokous 6.4.2008
Hallituksen/ohjausryhmän kokous 17.5.2009
Yhdistyksen vuosikokous17.5.2009
Hallituksen/ohjausryhmän kokous 13.12.2009
Hallituksen/ohjausryhmän kokous 16.5.2010
Hallituksen/ohjausryhmän kokous 8.5.2011
Hallituksen/ohjausryhmän kokous 29.12.2011
Hallituksen/ohjausryhmän kokous 22.1.2012
Yhdistyksen vuosikokous 17.6.2012
Hallituksen/ohjausryhmän kokous 27.1.2013
Yhdistyksen vuosikokous 15.3.2015
Yhdistyksen vuosikokous 17.4.2016
Yhdistyksen vuosikokous 16.7.2017

utkimuksia ja raportteja

Linkkejä

Koekalastukset ja -ravustukset 2004
Rapukannan elinympäristö 2004

Järviemme pohjaeläimistö 2004
Vesireittien perustilaselvitys 2004
Vesireittien seurantaraportti 2007
Vesireittien seurantaraportti 2010
Vesireittien seurantaraportti 2015

www.ymparisto.fi/vesikunnostu

Yhdistyksen puheenjohtaja Asko Riitahuhta

Puheenjohtajan tervehdys 16.12.2019 ja kutsu vuosikokoukseen 27.12.2019

Järvitoimikuntien puheenjohtajat
Äpätinjärvi
Juha Kukkumäki
Hapuanjärvi Jouko Ihanamäki
Majajärvi Voitto Ihanamäki
Suutarinjärvi Lauri Huhtala
Valkiajärvi Pertti Kukkumäki


V
uosien 2018 ja 2019 jäsenmaksu on yhteensä 20 eur/jäsen ja sen voi maksaa tilille
Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry
FI60 510601 2004 8816
Viite 45214

Sivut päivitetty 19.12.2019